Güneş Işığının Tekstil Liflerine Etkisi Nedir

Güneş Işığının Tekstil Liflerine Etkisi Nedir

Tekstil Sektöründe Ekoloji

Pamuk uzun süre güneş ışığına maruz kaldığında renkleri sarıya dönüşür ve mukavemet kayıpları gözlenmektedir. Keten, pamuktan daha dirençlidir ve uzun süre güneş ışığında kaldığında dereceli olarak bozulmalar gözlenmektedir. Yün, uzun süreli olan etkileşimlerde bozulmaktadır. İpek, güneş ışığında uzun süre kaldığında mukavemet kayıpları meydana gelir. Naylon, dayanımı oldukça yüksektir ve uzun süre kaldığında mukavemette azalmalar gözlenmektedir.
Günümüzde çevre ve insan sağlığına uygun olan tekstil üretimini esas alan bir sistemdir. Tekstil ürünlerinin bütün yaşam süresince hammaddenin elde edilişinden ve ürünlerinde nihai hali ve atık haline kadar ki süreçlerde kullanılan kimyasallar atık sular işyerlerinde yaşanan gürültü düzeyi baca gazı gibi çevre ve insan sağlığıyla ilgili konular ekolojik tekstil ürünleri ile ilgili çalışmaların ana kriterlerini oluşturmaktadır.