İletişimin Merkezindeki Tercüman

İletişimin Merkezindeki Tercüman

Tercüme Sürecinin Evreni

Günümüzde de sık sık ileri sürüldüğü gibi, dil bir organizma mıdır? Dil, doğanın kucağındaki bir bitki gibi, kendiliğinden serpilip gelişen bir şey midir? İşte tamda bu soruların altında cevap niteliği taşıyan tercüme kavramı işin içerisine giriyor. Her ne kadar tekil olarak adlandırsak da tercüme olayı kendi içerisinde sınıflandırmalara ayrılıyor. Misal bu çeviri alanının bir alt kümesi niteliğindedir. Tam bu noktada yukarıda sözünü ettiğimiz organizmalara hayat ülkesinde rastlarız; dili ise kültür alanında buluruz. Bilhassa dil organizması, hayat adını verdiğimiz varlık çeşidinin bir görünüşüdür. Pek tabii, bunların ayrı ayrı yapıları vardır; yapıları başka başka öğelerle örülmüştür, bunlar da bu doğrultuda ayrı ayrı kanunlara göre işler.Tercüme maddi değil, tinsel yani manevi olan bir varlıktır; tinsel varlığın bakımından, işlenmesinden meydana gelen bir gerçektir. Zaten tinsel varlık, ancak kültürün kurulmasında ve gelişmesinde kendini gösterir. Nitekim bu doğrultuda “tercüme” sözü de bu durumu anlatmaktadır. Hatta birebir yansıtmaktadır desek bile tam yerinde olur. Buna son zamanlarda yayılım gösteren yayın evlerini katabiliriz. Onlar yayıldıkça çalışma projelerinde artış gerçekleşiyor.

Günümüzde Tercüme Bürolarına Bakış

Her geçen gün bilhassa yazılı tercüme alanında tercüman arayışı giderek artmaktadır. Buna bağlı olarak da tercüme büroları bu doğrultuda hareket etmektedir. Her ne kadar bazen yazılı ve sözlü tercüman arayışı aynı sayıda talep edilse de kimi zaman bu durumda farklılıklarla karşılaşmanız muhtemeldir. Zira yaşadığınız bir yerde kültürel, sosyal ve resmi etkinlikler, iletişim adına yapılan paylaşımlar artış gösterdikte bu doğrultuda artan talepler de aynı artışı göstermektedir.Bu artışı takiben oluşan birtakım yazınsal çeviriler doğrultusunda da kültür öbeği çıkıyor karşımıza. Misal yazılı tercüme alanında aktif olarak kendisini gösteren bir tercüman kültür bakımından dili ayırır. Bu oldukça doğru ve olağan bir yaklaşımdır. Öte yandan bir çevirmenden her zaman çok yönlü bir çalışma beklenir. Yani, bugün felsefe, tıp, edebiyat alanında çeviri yapan birinden yarın bu başlıklardan tamamen ayrı bir hizmet beklenebilir.

www.nettercume.com.tr