Dijital Jenerasyonun Doğuşuyla Özlenen Kurşun Kalem Dostları

Dijital Jenerasyonun Doğuşuyla Özlenen Kurşun Kalem Dostları

Üreticiler Bloknot Fiyatlarını Düşürmeye Başladı

Hiç kuşkusuz son 10-15 yılda giderek yükselmekte olan bir dijital dünya söz konusu. Pek tabii bu dünyanın hayatımıza girişiyle birtakım değişiklikleri de beraberinde getirdiğini söylemek kaçınılmaz olacaktır. Bu değişikliklerden en büyüğü ise belki de aklımıza pek gelmese de deftere yazı yazmak, not almak gibi şeylerdir. Teknolojinin gelişiyle ve giderek yaygınlaşmasıyla yaşam sahamıza bir takım aletler girdi. Bu aletler ile not alma şekillerimiz değişti. Artık defterler ve yahut küçük not kağıtları yerine not alacağımız şeylerin hemen hepsini elektronik bir ekran üzerinde gerçekleştiriyoruz. Bundan ötürü ekonomik olarak da pek tabii bazı şeylerin değişikliğe uğradığını söylemek mümkündür. Misal  fiyatları bu durumda artık çok daha ucuzdur.Üreticiler her ne kadar piyasada nasılsa artık elektronik ortam var demeksizin üretimlerinde azaltmaya gitmemişken aynı durumun fiyatlar için söylenemeyeceğini belirtmek gerekir. Fiyatta azaltmaya gitmek yerine üreticiler artık müşteriyi nasıl kendi ürünlerime çekebilirim düşüncesiyle farklı, çekici tasarımlar üretme yoluna girmişlerdir. Nitekim müşteriyi kendi sahalarına ancak bu şekilde çekebileceklerini düşünmektedirler. Ama eşentiyon anlamında da bloknot fiyatları uygunluğu ve firmaların tanıtımı açısından müşteri her daim çekmektedir.

İlaç Firmalarının Vazgeçilmez Eşantiyonları

Hemen hemen 8x8cm, 10x10cm boyutlarında olan ve ilaç firmalarının sıklıkla eşantiyon olarak dağıttıkları insanların not alabilmesi için dağıttıkları birtakım not defterleri vardır. Bunlara bir yerde bloknot demek yanlış olmayacaktır. Eşantiyon olarak dağıtıldığı için bu noktada bloknot fiyatları üzerine bahis açmak elbette güç olacaktır. Fakat şunu da belirtmek gerekir ki özellikle ilaç firmalarının dağıtmış olduğu bu defterler ile özel birtakım firmaların üreti kapsamında satışa sunulan aynı not defterleri arasında büyük fark vardır. Dolayısıyla bir noktada günümüze de ayak uydurmakta yer yer güçlük çeken bu not defterlerinin her ne kadar fark etmesek de hayatımızın bir bölümünde büyük bir öneme sahip olduğunu söylemek gerekir. Öte yandan artık teknolojinin ayaklarımıza kadar gelmesiyle hayatımızın işleyişinde de formal olarak birtakım değişiklikler olmuştur. Misal artık IPAD mi kullanıyorsunuz, bu demek değildir ki orada da bloknot kullanmıyorsunuz. Sadece not alma şekliniz değişiyor. Amaç yine aynı fakat amaca ulaşma noktasında çizilen yol farklı bir rotada.

www.bloknotmarketi.com