Tazminat Davası Nasıl Açılır

Tazminat Davası Nasıl Açılır

Tazminat Davası Türleri

Hukuka aykırı bir eylemin maddi ve manevi zarara yol açması oluşan zararın giderilmesi amacıyla açılan davalara tazminat davası denir. Tazminat davaları tazminat hukuku kapsamında görülen davalardır. Bu davaların açılma sebebi ortaya çıkan maddi ve manevi zararın giderilmesidir. Tazminat davası açmadan önce https://www.latifcembaran.com/tazminat-hukuku-avukati.html sayfayı ziyaret ederek yasal haklarınız hakkında bilgi alabilirsiniz.

Tazminat Davası Hangi Mahkemede Görülür

Hukuka uygun olmayan bir fiil sonucu mağdur olan kişi veya kurumun yasal olarak tazminat davası açma hakkı vardır. Tazminat davaları maddi ve manevi zarara ilişkin açılabilir. Bir eylem sonucunda zarar gören kişi veya kurum, sadece maddi tazminat davası açabileceği gibi hem maddi hem de manevi tazminat davası da açılabilir. Tazminat davaları maddi veya manevi zarara uğrayan kişi veya kurum tarafından zarara sebebiyet veren kişi veya kuruma karşı açılır. Sözleşmeden doğan tazminat ise haksız rekabette bulunan firmalara yönelik açılan tazminat türüdür. Marka ve patent ihlali yapan firmalar da ticaret hukuku kapsamında tazminat davası açabilirler. Tazminat davalarında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Davalının bulunduğu ikametgahta bulunan mahkemeye dava açılabilir. Eğer davalı tüzel kişi ise tüzel kişinin merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılabilir. Tazminat davalarında davanın açılacağı yetkili mahkeme haksız fiilin işlendiği yerde bulunan bölge mahkemesidir. Haksız fiile maruz kalan kişi veya kurumlarca tazminat hukuku kapsamında farklı davalar açılabilir: Boşanmada tazminat, hakaret nedeniyle maddi ve manevi tazminat, psikolojik şiddet nedeniyle manevi tazminat, destekten yoksun kalma tazminatı, kıdem tazminatı, işçi ihbar süresi tazminatı, iş kazası nedeniyle açılana maddi ve manevi tazminat, ölümlü ya da yaralı trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat, yanlış tedavi sonucu tazminat davası açılabilir. Dava açmadan önce haklarınızı öğrenmek ve nasıl bir yol izlemeniz gerektiği hakkında detaylı bilgi almak için www.latifcembaran.com sayfayı ziyaret edebilirsiniz.