Şirketler hukuku avukatlık ve danışmanlık hizmetleri nelerdir?

Şirketler hukuku avukatlık ve danışmanlık hizmetleri nelerdir?

Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku, ticari faaliyet yapma imkanına sahip ve ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olan aynı zamanda da birer tacir olan ticaret ortaklıklarının kuruluşu, türleri, ortakları, sermaye yapıları, kuruluştan sonra işletilmeleri ve idareleri, temsil edilmeleri, tasfiyeleri ve sona ermeleri gibi konuları incelemekte olan ticaret hukuku alt dalıdır. Yerli ve yabancı şirketlerin, kişilerin ve yatırımcıların şirket kuruluşu, birleşme ve devralma gibi işlemleri; şirketler hukuku kapsamında gerçekleştirilen eylemlerdendir. Hukuk büroları ve buralarda çalışan avukatlar, şirkete ilişkin tüm hukuksal faaliyetlerde şirketlere ve şahıs firmalarına azami destek olurlar. Şirketler hukukuyla ilgili ayrıntılı bilgiye ve verilen hizmetlere, https://www.solmazlaw.com/project/ticaret-ve-sirketler-hukuku/ web sitesinden anında ulaşılabilir.

Şirketler Hukukunda Ne Gibi Sorunlar Çözülmeye Çalışılır?

Ticari işletmelerin ve şirketlerin, hukuki yapılanmaları ve nitelikleri farklılık gösterir. Bu sebeple, faaliyet gösterilen alanda çeşitli sorunlarla karşılaşılması muhtemeldir. Ticaret unvanı, işletme adı, ticaret siciline tescil, ticari mümessil, haksız rekabet, zaman aşımı, adam çalıştıranın sorumluluğu, acentelik, defter tutma, tasfiye, sözleşme serbestisi, hukuki sorumluluk, iflasın ertelenmesi, cezai sorumluluk gibi konularda ticari işletmelerin ve şirketlerin karşılaştığı her türlü sorun, ticaret hukuku ve şirketler hukuku bağlamında çözülmeye çalışılır. Ticaret hukuku ve şirketler hukuku geniş bir mevzuatı kapsadığından alanında tecrübeli ve gerekli profesyonelliğe sahip avukatlar sayesinde, iş hayatında karşılaşılan sorunlar kısa zamanda çözüme kavuşturulmaktadır. Bu bağlamda işletmelerin ve şirketlerin karşılaşacağı sorunlar, tüm gereklilikler yerine getirilerek hukuk normları içerisinde halledilmektedir. Şirketler hukuku bağlamında verilen avukatlık ve danışmanlık hizmetleri bünyesinde, yönetim kurulu kararlarının hazırlanması, genel kurulların toplanması, şirket içi denetim mekanizması oluşturulması, denetleme ve kontrol mekanizmasının yürütülmesi ve buna benzer pek çok faaliyet mevcuttur.