Miras İntikali Nedir?

Miras İntikali Nedir?

Miras, veraset yoluyla intikal eden gayrimenkul, menkul, para, taşıt, hisse senedi ve bunlarla ilgili haklardır, bir kişinin ölümünden sonra yasal ve atanmış mirasçılarına kalan tüm alacak ve borçlar da mira kapsamındadır. Miras intikali ise miras hukuku kapsamında bir kişinin ölümü ve gaipliği sonucunda sahip olduğu mal varlığı ile para, borç ve alacak haklarının mirasçılara geçmesi için yapılan işlemlerdir. Miras intikal ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi internet sayfaları üzerindeki ilgili online sayfalarda bulabilirsiniz.

Miras İntikali Nasıl Yapılır?

Miras intikali için mirasçıların hukuki olarak kendilerine geçen gayrimenkullerin ve diğer malların mirasçısı olduklarını ispatlamaları gerekir. Bunun için mirasçıların mahkemeye başvurması ya da noterden veraset belgesi alması gerekir. Miras hukukunda tapuda kayıtlı bir gayremenkulün veya emlakin mirasçılara intikal etmesi için vareset belgesi alınması gerekir. Mirasın intikali için veraset belgesi ile tapu müdürlüklerine başvurulması gerekir. Tüm mirasçılar adına bir kişi bu işlemleri yapabilir.

Miras İntikali için Gereken Belgeler

Mirasın intikal edebilmesi için yasal işlemlerin yapılması gerekir. Bunun için gerekli evraklar şunlardır: Kimlik belgesi, fotoğraf, temsil varsa temsil belgesi, veraset belgesi, işleme konu olan gayrimenkulün tapusu, DASK poliçesi. Miras intikalinin gerçekleşebilmesi için bu belgeler ile birlikte tapu müdürlüğüne başvurulması gerekir. Miras yolu intikal bedelsiz bir işlemdir. Veraset ve intikal vergisi kapsamında yapılan bir işlem olup bunun için herhangi bir bedel ödenmez. Tapu müdürlüğüne varislerden biri ya da hepsi başvuruda bulunabilir. İşlemlerin daha hızlı yapılabilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi için bu süreçte bir avukata danışılabilir. Bu konuyla ilgili hukuki danışmanlık hizmeti talep etmek için internet sayfaları üzerindeki ilgili online sayfaları ziyaret edebilirsiniz.