Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras Konusunda Önemli Hususlar

Normal bir insanın ölümü ve gaiplik şekli sonucunda kişinin mal varlığını oluşturan hukuk şekline Miras hukuku adı verilmektedir. Resmi hukuk söz konusu olabildiğinde en geniş yerlerden biri olabilen medeni kanun bir alt seçeneği olan miras hukuku ile alakalı önemli hususlar vardır. Vefat olduğunda geride olan eşin arzusuna bağlı olarak anne ve baba ile beraber mirasçısı olmak da mümkündür. Bu tür hallerde yarı mirasçınız eş iken diğer yarım mirasçısı da ana ve babadır. Bu konular için https://www.solmazlaw.com/project/aile-ve-miras-hukuku/ dan bilgi alabilirsiniz.

Miras Dağılımı

Miras hukuku dalındaki sorunların yanıtı için görev icra eden avukatlar bulunmaktadır. Yasal yatırımlar çerçevesinde yapılmış olan bir ayrışma olmasa da halk içinde miras hukuku dalı avukatları olarak görülen uzmanlar vardır. Genellikle karşı karşıya olan Miras hukuku mahkemelerinin farklı durumları vardır. Söylenen miras hukuku problemlerinin çözülmesi için alakalı mahkemeler görev yapar. Miras hukuku durumunda kabul görülen iki şekil yasal mirasçı bulunur. Bu mirasçılar hukuki mirasçılar ve atanmış olan mirasçı halinde ifade edilir. Miras hukuku dalında sık sık karşı karşıya gelen terimlerden birisi olan tereke, insanlara bağlı bulunmayan ve mirasçılara uzatılan mal varlığıdır. Atanabilmiş mirasçılar, miras verenin iradesiyle belirlenmektedir. Bir insanın ölümüne bağlı tasarruflarla ya da gaip olması durumunda ortaya atılacak olan mirasın ayrışmasında dikkat edilebilen özel zamanlar vardır. Miras bırakabilen kişi tarafınca hazırlanabilmiş bir vasiyetname bulunması durumunda vasiyetnamede söylenen hususlar dikkate alınmaktadır. Hayatını sürüp ettirirken vasiyetname yazmamış olan insanların miras aktarımı çeşitli alanlara dikkat edilerek yapılmaktadır. İnsanların mal varlığının verilmesindeki en mühim nokta eşlerin yaşıyor olup olmamasıdır. Eşlerin yaşıyor olması halinde mal varlığının 4'de 1’i eşe verilir. Kalan yer ise çocuklar içinde eşit olarak pay edilir.