Anlaşmanın Hukuksal Niteliği

Anlaşmalı boşanma isteği ile mahkemeye başvuran eşlerin, bu isteklerinin yerine getirilebilmesi için iki tarafın da rızasının olması gerekmektedir. Ayrıca ortada bir çocuk varsa bu çocuğun durumunun ne olacağı net bir şekilde belirlenip hâkimin onayına sunulmalıdır. Boşanma durumundan en çok etkilenecek kişi çocuktur ve onun çıkarları gözetilmelidir. Eşler karşılıklı olarak maddi ya da manevi tazminat ve nafaka talebinde bulunuyorlarsa bu taleplerde öncelikli olarak kendi aralarında anlaşmalıdırlar. Taraflardan birinin cezaevinde olması durumunda ise mahkemeye çıkarak hâkim tarafından dinlenme şansı olmadığından anlaşmalı boşanma durumu yaşanamaz. https://www.sinaneroglu.av.tr/anlasmali-bosanma-davasi-nedir/ ile anlaşmalı boşanma şartlarında hak kayıplarına uğramadan boşanma davanızı gerçekleştirebilirsiniz. Çocuğun velayeti konusunda da ortak bir anlaşmaya varılmadığı sürece anlaşmalı boşanmadan söz etmek mümkün değildir.

Tarafların Serbest İradelerinin Uyuşması Hali

Eşlerden birinin veya her ikisinin birden anlaşma şartlarından vazgeçmesi tekrar anlaşana kadar anlaşmalı boşanmayı ortadan kaldırır. Her iki taraf anlaşmalı boşanma halindeyken isteklerini hâkime yazılı bir şekilde verebilecekleri gibi sözlü olarak da söyleyebilirler. Sözlü beyan da mahkeme sırasında kayıt altına alınmalıdır. Yazılı beyan hâkimin maddeleri anlaması açısından daha sağlıklı olduğu ve görevini daha iyi yapabilme olanağı sağladığı için daha uygundur. Ayrıca yazılı şekilde beyanda bulunmak eşlerin daha dikkatli düşünmesini sağlayacağı için, boşanma konusunda eğer acele ediyorlarsa bu kararı bir kez daha kafalarında tartmalarını sağlamaktadır. Tarafların açıkça anlaşmalı boşanmaya karar vermeleri durumunda hâkim detaylı inceleme yapmakla yükümlüdür. Bu inceleme her iki tarafın da detaylıca dinlenerek yapılmasıyla mümkündür. Fakat taraflardan bir tanesinin baskı ve tehdit altında bu kararı vermesi durumu kişinin serbest iradesinden söz edilemeyeceğini göstermektedir. Ayrıca akıl hastası bir eşin anlaşmalı boşanma ile mahkemeye başvurarak boşanmak istemesi söz konusu bile değildir. Çünkü akli dengesi yerinde olmayan birinin serbest iradesine başvurulamaz.