Tse Belgelendirmesi Nasıl Yapılır

Tse Belgelendirmesi Nasıl Yapılır

Tesislerde İnceleme Yapılıyor.

Ürettikleri ürün için TSE Belgesi almak isteyen firmalar, gerekli evraklar ile başvuru yapmalıdırlar. Başvurunun ardından, değerlendirme yapılmaktadır. Evrakların tam olarak sunulması halinde, en geç 1 ay içerisinde, ürünün üretildiği tesis veya tesislerde gerekli incelemeler yapılmaktadır. Bu incelemeler neticesinde, ürünün üretildiği tesis ya da tesislerin standartlara uygun olup olmadığı anlaşılmaktadır. Uygunluk konusunda onay verildiği takdirde, üretilen üründen numuneler alınarak, laboratuara gönderilmektedir. Laboratuarda yapılan testler ve deneyler sonucunda, ürünün, Türk Standartları Enstitüsü’nün belirlediği standartlara uygun olup olmadığı anlaşılmaktadır. Laboratuar testleri de olumlu sonuçlanan ürünlere, 1 yıl boyunca geçerli olacak olan TSE Belgesi verilmektedir.

Belgenin Geçerlilik Süresi Uzatılabiliyor.

Tüm incelemeler ve testler, tarafsız kişilerce yapılmaktadır. Standartlara uygunluk konusunda kesin kriterler mevcuttur. Tüketicilerin yararı için bu standartlardan hiçbir şekilde ödün verilmemektedir. Gerekli aşamaları başarı ile geçen ürünün sahip olduğu belge, sadece 1 yıl geçerlidir. Bu belgenin geçerlilik süresinin uzatılması mümkündür. Bunun için de, yine Türk Standartları Enstitüsü tarafından görevlendiren kişilerce inceleme ve testler yapılmaktadır. Firmanın, üretim tesisinde ve ürününde gerekli ve daha evvel onaylanmış olan standartlarını koruduğu görülürse, belgenin geçerlilik süresi uzatılmaktadır.

tsebelgesi.com