Marka Nedir?

Marka Nedir?

Marka Tescili Nedir?

Marka kanunda yer alan ifadesi ile bir işletmenin mal ya da hizmetlerini bir başka işletmenin mal hizmetlerinden ayıran şekil, sözcük, harf, sayı, malların şekilleri ya da ambalajları vb. gibi olan çizimler ile görüntülenebilen ve benzer şekillerde ifade edilen baskı sistemleri ile yayınlanabilen ve çoğaltılan her türlü işaretler olmaktadır. Marka avukatı ve hukuk danışmanlık büroları tarafından bu hakların korunması sağlanmaktadır. Ayrıca bu noktada markanın önemli iki unsuru olan işaret ve ayırıcı kelimeleri de her zaman çok önemlidir, bu kelimeler ise yargısal ihtilaflarda göz önüne alınan iki kıstas olmaktadır. Marka tescili Türk Patent Enstitüsü nezdinde gerçekleşen markaların işaretlerinin ayırt ediciliğinin ortaya konduğu sistemler olmaktadır. Tescil hukuki bri mesele olmaktır ve üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Tescil başvurularının saatleri hatta dakikası dahi oldukça önemlidir. Bu alanlarda gerekli hizmetleri ve bilgileri marka avukatı ve danışmanlık büroları tarafından kişilere sunulmaktadır.

Marka Patent Hukukunda Avukatın Önemi Nedir?

Bilinmesi gerekmektedir ki marka ve patent hukuku oldukça prosedürlü ve detaylı bir hukuk dalı olarak marka avukatı tarafından bu alanlarda yaşanan sorunlarda gerekli hizmetleri sunulmaktadır. Özellikle de fikri mülkiyet hakları vb. gibi konuları ilgilendiren alanlarda avukat tutmak, usuli işlemlerde kişilerin yanılmamasını sağlamaktadır. Aynı zamanda dava konusu olan hukuki sorunlarda da avukatlar bütün işlemleri devralır ve lehinize bir yargılama süreçlerinin yaşanması için de gerekli eforu sarf etmektedir.