Kalite Yönetimi

Kalite nitelik anlamına gelen bir sözcüktür. Bilgi için https://www.g-gsoft.com.tr/tr/cozumler/kalite-yonetimi/ sayfayı ziyaret edebilirsiniz. Avrupa Kalite Kontrol Birliği, kalite kavramını; bir malın veya hizmetin, belirli bir ihtiyacı karşılamak üzere bütün niteliklere sahip olması olarak tanımlar. Bir malın ya da hizmetin kalitesini gösteren unsurların başında dayanıklılık, şekil, boyut, biçim, kimyasal ve fiziksel özellikler ile güvenlik gelir. Kalite yönetim sistemi ise ürün ve hizmetin niteliklerinin istenen özelliklere sahip olması için oluşturulan bir sistemdir.

Kalite Yönetiminin Aşamaları

Kalitenin yönetimle birleşerek toplam bir değer kazanmasına kalite yönetimi denir. Yani, üretimi yapılan veya sunulan bir hizmetin niteliklerini belirlemek, bu niteliklerin müşteri beklenti ve istekleri doğrultusunda şekillenmesini sağlamak kalitenin yönetilmesidir. Profesyonel bir yönetim anlayışının hayata geçirilmesi ve bu anlayışa uygun bir üretiş şeması oluşturulması mal ya da hizmetin niteliklerinin artmasını sağlar. Öncelikle bir ürün ya da hizmet üretimine geçilmeden önce o ürün ya da hizmetin tanımlanması yani belirlenmesi gerekir. Belirlenen ürünün üretim planının çıkarılması, üretim için gerekli hammadde ve ekipmanın tedariki, kıyaslama, karar verme araçları, çalışanların ürün ve hizmet ile ilgili fikirlerinin alınması, ürünün kalitesini iyileştirmeye yönelik sürekli bir gelişim ve değişim ve müşteri memnuniyeti kalite yönetiminin aşamalarını oluşturur. Böylece hem kaynak israfı azaltılmış olur hem de malın kalitesi artırılmış olur. Bunun yanında zamanında üretim ilkesine bağlı olarak geliştirilen sistem sayesinde müşteri memnuniyeti de artmış olur. Bilgi için g-gsoft.com.tr sayfayı ziyaret edebilirsiniz.