Kalite Yönetim Belgesi Sahibi Olmanın Ne Gibi Faydaları Vardır

Kalite Yönetim Belgesi Sahibi Olmanın Ne Gibi Faydaları Vardır

Müşteri Memnuniyetinde Yükseliş

Her şeyden önce ISO 9001 Belgesi temel olarak az soruna çok iş üretilmesini ve evrak işlerini minimize etmeyi amaçladığından işletmenin müşterileri tarafından doğrultulan memnuniyetsizlik azalmış olur. Müşteriler bu şekilde hizmet aldıkları firmaya daha fazla güvenir ve daha fazla iş yapmak isterler. İşletme tarafından müşterilerin isteklerine daha iyi odaklanılarak yine müşterilerin memnuniyet seviyeleri yükseltilmiş olur.

Maliyete Olan Etkileri

Tasarım ve üretim sürecinin belirli ve ispatlanmış şablonlar üzerinden yürütülmesi kaliteyi artırırken giderleri de düşürür. Böylece ISO 9001 Belgesi sayesinde ortaya daha ekonomik ve fiyat ile performans grafiği yüksek ürünler ortaya çıkar. Planlı olarak işletilen faaliyetler sayesinde kalite sorunları nedeniyle ortaya çıkacak ilave maliyetler de düşürüleceğinden, yine maliyete olumlu etkisi olur. Sorunların azlığı ve sorun oluşması anında sistematik olarak tespitler ortaya çıkarılabileceğinden hızlı ve sağlıklı kararlar verilebilir.

Kurumsallaşma İle Birlikte İstikrar ve Yüksek Çalışma Temposu

Dolaylı olarak tüm çalışanların fonksiyon sahaları ve çalışma alanları belirli olacağından çalışma etkinlikleri de yüksek olacak ve işletme verimi de yükselecektir. İşletme, belge sayesinde güçlü bir imaj ve kaliteye sahip olacağından, her an rakiplerine göre avantajlı olacaktır. Kurumlar açısından kurumsallaşma önemli olduğundan ve belgenin temel amacı kurumsallaşmayı artırmak olduğundan, daha fazla kurumsallaşma ile birlikte işletme kazandığı kurumsal kimlik sayesinde daha istikrarlı bir çalışma temposu yakalayacaktır.