Buffer Tank

Buffer Tank

Buffer Tank Çalışma Prensibi

Buffer tank, enerji sistemlerindeki ısı kaybını engelleme özelliğine sahiptir. Bunun yanında ısıl dengenin sağlanması için de üretilir. Bu tanklar yüksek izolasyon ile üretildikleri için ısı kaybını engelleme özelliğine sahiptir. Isıtma ve soğutma sistemlerinde buffer tank sürekli olarak kullanılır. Buffer tank; iş yeri, konut, otel gibi ısı değiştirici ile ayrılması gereken soğutma sistemlerinde tercih edilen ürünlerdir. Bu tanklar sistem su hacminin ekstra artırılması amacıyla soğutulmuş su uygulamalarında tercih edilir. Buffer tankların 100 litreden 6 bin litreye kadar farklı kapasitelerde üretimi mevcuttur. Bunun yanında bu tanklarda iç kaplama bulunmaz. Siyah sac uygulaması gerçekleştirilir. Buffer tank ile enerji depolandığı için bu gibi durumların önüne geçilebilir. https://www.vefaheat.com/isil-denge-elemanlari/buffer-tankdenge-kabi/ sitesinden buffer tank ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

Buffer Tank Faydaları Nelerdir?

Yenilenebilir enerji sistemlerinde verimliliğin arttırılması amacıyla buffer tank kullanılır. Bu tanklar birden fazla ısı kaynağının tek bir sistemde toplanmasına olanak sağlar. İçi su dolu olan bu hazneler buffer tank olarak isimlendirilir. Isı pompaları yenilenebilir enerji sistemleri arasında yer alır. Bunların montajında buffer tank kullanımı önemlidir. Buffer tankın bir tarafında ısı pompası bağlanırken diğer kısmına ise radyatör ya da yerden ısıtma tarzı ısıtma sistemleri bağlanır. Buffer tank içerisindeki su istenen dereceye ısıtıldığında bu tank enerjiyi depolar. Bu sayede gerekli olması halinde sisteme verilmesini sağlar. Bu tankların kullanımı ile enerji kaybı en aza inecektir. On/off ile çalışan ısı pompalarında kompresörlerin dur kalkları arasındaki sürenin uzamasına yardımcı olur. Bu sürenin uzatılması ısı pompasının ömrünün ve veriminin artırılması açısından büyük öneme sahiptir. Oda termostatları ısı pompalarının bir saatte birden fazla devreye girmesine sebep olur. Bu durum ısı pompasının verimini düşürür. Bunun yanında ömrünün kısalmasına da neden olur.