Yaratıcı Drama Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir

Yaratıcı Drama Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir

Yaratıcı Dramanın Eğitimlere Etkisi

Yaratıcı drama eğitimlerine etkisi erken yaşlarda tanışmış olmaya bağlı olmaktadır. Bu ise okul öncesi dönemlerden başlayarak, öğrenme ortamının içine kendiliğinden alınan drama etkileri tıpkı iyi yazınsal metinler, çağdaş anne ve baba aynı zamanda öğretmen veya yaratıcı bir okul gibi çağdaş, yaratıcı, demokratik bireyleri yaratmada temel araçlardan bir tanesi olmaktadır. Ayrıca İngiltere’de eğitimlerde drama Almanya’da ise oyun ve tiyatro eğitimleri Amerika’da yaratıcı drama olarak ünlenen ve yaratıcı dramalarda veya eğitimlerde drama alanlarına yakın zamanlarda süreç drama da denilmektedir. Yaratıcı dramalarda veya eğitim drama alanlarında günümüzde, özelliklede ülkemizde, yaygın bir alan olma niteliği kazandırdığı görülmektedir. Dramanın yayılırken bilimsel, eğitsel, sanatsal ve kültürel boyutlarının ya da niteliklerinin göz ardı edilmemesi önemli olmaktadır.

Dramayı Çekici Kılan Yönleri

Dramayı çekici kılan yönlerden bir tanesi ise, çok yönlülüğü ve oynama, canlandırmaya dayalı olarak günlük yaşamdaki herhangi bir sözlüklerin, kavramının, sesin bir konunun, bir tablonun, bir heykelin ya da bir masalın, öykünün, şiirin vb. durumların canlandırılması ve oynanması da denilmektedir. Ayrıca drama tüm bu grupların katılımları ile yaratabilecekleri gibi, küçük gruplarla da oynanabilir. Drama eğitimleri de, fakat bu alan bilen öğretmenlerle yapılabilir veya yapılması gerekli olmaktadır. Bu noktada çocuklar, gençler veya yetişkinliklerle yapılan dramanın klasik sınıflandırılmasında, ısınma ve rahatlama, rol oynama ve pandomim, doğaçlama oluşum ve aynı zamanda değerlendirme aşamalarında yer almaktadır. Ayrıca ısınma oyunları, grubun birbirlerine ısınması, konuya ısınma ve rahatlamayı içeren hareketli oyunlar olmaktadır. Rol oynama ve pandomim aşaması, grubun iletişim ve etkileşimini sağlama, imgelemi geliştirme, duyuları geliştirme ve pandomim yoluyla ifade becerisini geliştirmeyi içeren, ses, imge duygularını geliştirmektedir. Pandomim ve dokunma, işitme, görme duyusuyla ilgili olan bütün araştırmaları geliştirmektedir. Doğaçlama aşamalarında hazır bir yapıttan masal, şiir, öykü, tablo, fotoğraf, heykel, gazete haberi veya bir hayat durumlarından yola çıkararak drama yaratılmaktadır ve canlandırmaları yapılmaktadır. Oluşumlar aşamasıyla, drama deneyim kazanmış gruplarda hiç beklenmedik, yetkin ir doğaçlamanın ortaya çıkmasıdır. Dramanın derecelendirmesi ge katılanların drama ortamlarından olumlu, neşeli, iyimser yaşantılarla ayrılmasını sağlayan sözel bir aşama olmaktadır.

www.aktifdrama.com