Kimler Ce Belgesi Alma Hakkına Sahiptir

Türkçe açılımı AT Belgesi olarak Türkçe Avrupa Topluluğu Belgesi (CE = European Community) yani Avrupa Topluluğu Uygunluk Beyanı olarak da tanımlanmaktadır.Ürünün ve ürün etiket ve paketlerinin üzerinde görmüş olduğumuz bu işaretin doğruluğunu gösteren ve tüm Avrupa kapsamında ve dahası ürünün tüm dünya da geçerli olan uygunluk standart şartlarına uygun olarak üretilip paketlenmiş olduğunu ifade eder. CE belgesine sahip bir üretici bu belirtilen teknik analiz şart üretim koşulu çevreye uyum ve benzeri şartları yerine getirerek görevlendirilmiş yetkili kurumdan CE Belgesi alma hakkına sahiptir.

Ce Belgesi Alanlara Ne Gibi Yetkiler Veriliyor

Ce Belgesi üzerinde ürünün üretici firma ismi adresi belgenin gerektirdiği şartları kontrol eden ve onaylayan kuruluşun unvanı ve adresi belgenin hangi normlara uyduğunu belirleyen numaraları belgenin verildiği tarih başlangıç ve bitiş tarihi olmak üzere ilgili kurum tarafından doldurulur ve onaylanır. Ce Belgesine sahip olan üretici ürününü ve üzerindeki amblemi ve bu belgeyi edindiği müddetçe Avrupa gibi büyük pazarlarda malını pazarlama yetkisine sahiptir.

www.cebelgesi.biz.tr